Põhiline Palk Ringkonnapeadirektori Assistendi Keskmine Palk