Põhiline Palk Kõrghariduse Asepresidendi Keskmine Palk