Põhiline Edendamine Strateegiliste Eesmärkide Ja Eesmärkide Väljatöötamine Eesliinil