Põhiline Palk Kui Kaua Kulub New Yorgi Õenduslitsentsi Kinnitamine?